Declarație privind protecția datelor în legătură cu prelucrarea datelor în conformitate cu Art. 13 din Regulamentul general privind protecția datelor UE (DSGVO)

Noi, Knorr-Bremse AG (în continuare „Compania“), ne bucurăm că vizitați site-ul nostru web la www.knorr-bremse.ro.

În cadrul companiei noastre, confidențialitatea și securitatea datelor sunt foarte importante atunci când folosiți site-ul nostru web. Din acest motiv am dori să vă informăm în acest moment despre datele dvs. cu caracter personal pe care le colectăm atunci când vizitați site-ul nostru și în ce scop sunt ele folosite.

Această declarație de protecție a datelor privind prelucrarea datelor vă informează cu privire la prelucrarea datelor dvs. ci caracter personal de către Companie și cu privire la drepturile dumneavoastră legate de protecția datelor. Dacă aveți întrebări cu privire la conținutul declarației de protecție a datelor, puteți să ne contactați întotdeauna la următoarea adresă:

info@knorr-bremse.com

Deoarece modificările aduse legislației sau modificările proceselor noastre interne pot necesita o modificare a acestei Declarații de protecție a datelor, vă recomandăm să citiți periodic această Declarație de protecție a datelor.

Această declarație de protecție a datelor se aplică ofertei de Internet a Companiei, care este disponibilă în cadrul domeniului www.knorr-bremse.ro, precum și pe diversele sub-domenii și pagini separate (denumite în continuare colectiv "site-ul").

Versiunea în limba germană a acestei declarații de protecție a datelor este obligatorie din punct de vedere juridic.

§ 1 Definirea termenilor

Declarația privind protecția datelor a Companiei se bazează pe terminologia utilizată de directivele și regulamentele europene în adoptarea DSGVO (Regulamentul general privind protecția datelor). Declarația noastră privind protecția datelor ar trebui să fie ușor de citit și de înțeles atât pentru public, cât și pentru clienții și partenerii noștri de afaceri. Pentru a asigura acest lucru, am dori să explicăm în prealabil terminologia utilizată.

În această declarație folosim, printre altele, următorii termeni:

1) date cu caracter personal

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

2) persoana vizată

Persoana vizată este orice persoană fizică identificată sau identificabilă ale cărei date cu caracter personal sunt colectate și/sau prelucrate de către operator.

3) prelucrarea

Prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

4) restricționarea prelucrării

Restricționarea prelucrării înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora.

5) crearea de profiluri

Creare de profiluri înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia.

6) pseudonimizarea

Pseudonimizare înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie stocate separat și să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică și organizatorică care să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile.

7) operator

Operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea, instituția sau alt organism care singur sau împreună cu alții decide cu privire la scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. În cazul în care scopurile și mijloacele unei astfel de prelucrări sunt determinate de dreptul Uniunii sau de legislația statelor membre, operatorul sau criteriile specifice de desemnare a acestuia pot fi prevăzute în baza legislației Uniunii sau a legislației naționale.

8) persoană împuternicită de operator

Persoană împuternicită de operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

9) destinatar

Destinatar înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării.

10) parte terță

Parte terță înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.

11) acordul

Consimțământ al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

§ 2 Contact

1) Numele și adresa operatorului

Operator, în sensul Regulamentului general privind protecția datelor:

Knorr-Bremse AG
Moosacher Str. 80
80809 München
Deutschland (Germania)
Tel.:+49 89 3547-0
E-Mail: info@knorr-bremse.com

2) Numele şi adresa responsabilului cu protecția datelor

Responsabilul cu protecția datelor al operatorului este:

Data Protection Officer of Knorr-Bremse Group
Moosacher Str. 80
80809 München
Deutschland (Germania)
E-Mail: dataprotectionofficer@knorr-bremse.com sau datenschutzbeauftragter@knorr-bremse.com

Orice persoană vizată poate contacta în orice moment responsabilul nostru cu protecția datelor în legătură cu orice întrebări sau sugestii privind protecția datelor.

§ 3 Drepturile persoanei vizate

Luăm în serios protecția datelor dvs. cu caracter personal și vrem să vă protejăm drepturile. Prin urmare, stocăm datele dvs. personale atâta timp cât ne permite legea în scopurile enunțate mai jos.

Așadar, ștergerea datelor cu caracter personal stocate are loc dacă stocarea acestor date pentru îndeplinirea scopului urmărit nu mai este necesară.

Menționăm faptul că furnizarea datelor dvs. nu este cerută nici prin lege, nici contractual și nu este necesară pentru încheierea unui contract. Cu toate acestea, nefurnizarea datelor poate însemna că nu veți putea utiliza anumite funcții / servicii pe site-ul nostru.

În plus, am dori să vă atragem atenția asupra drepturilor dvs., în special asupra dreptului la

 • informare, cu privire la datele stocate despre persoana dvs;
 • rectificare, dacă, în ciuda eforturilor noastre pentru date corecte și actualizate, avem stocate date incorecte;
 • ștergerea datelor dvs., cu excepția cazului în care există o îndreptățire pentru prelucrarea ulterioară;
 • restricționarea prelucrării, cu condiția să existe un motiv legitim pentru aceasta.
 • opoziție față de prelucrarea datelor;
 • o copie a datelor resp. un transfer al datelor către alți responsabili;
 • revocare a consimțământului dvs. cu efect pentru viitor, dacă ne-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs.

În toate cazurile sus-menionate vă rugăm să vă adresați la:

Knorr-Bremse AG
Moosacher Str. 80
80809 München
Deutschland (Germania)
Tel.:+49 89 3547-0
E-Mail: info@knorr-bremse.com

Dacă aveți întrebări, puteți să luați legătura în orice moment cu noi sau cu responsabilul nostru pentru protecția datelor.

Dacă aveți motive să vă plângeți, puteți contacta și autoritățile de reglementare. Autoritatea de reglementare de care aparținem în mod direct este:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 27
91522 Ansbach
Deutschland (Germania)
Tel.: +49 981 53-1300
Telefax: +49 981 53-981300
E-Mail: poststelle@lda.bayern.de

§ 4 Colectarea de date cu caracter personal, cookie-uri și tipuri de utilizare

În funcție de funcțiile sau serviciile pe care le utilizați, este necesar să utilizăm datele dvs. cu caracter personal. Datele dvs. cu caracter personal nu vor fi utilizate pentru tipurile de utilizare menționate în această declarație de protecție a datelor.

1) Utilizarea informativă a site-ului web

În cazul utilizării pur informative a site-ului, dacă nu vă înregistrați sau nu ne furnizați în alt mod informații, vom colecta numai datele cu caracter personal pe care browserul dvs. le transmite pe serverul nostru. Dacă doriți să vizualizați site-ul nostru, colectăm următoarele date, care sunt necesare din punct de vedere tehnic pentru a vă arăta site-ul nostru și pentru a asigura stabilitatea și securitatea acestuia (temeiul juridic este articolul 6 par. 1 P. 1 lit. f) din DSGVO):

 • Adresa IP
 • Data și ora solicitării
 • Diferența de fus orar față de Greenwich Mean Time (GMT)
 • Conținutul solicitării (pagina efectivă)
 • Starea de acces/cod stare HTTP
 • Cantitatea de date transferate
 • Site-ul web de pe care vine solicitarea
 • Browser și versiune.

2) Cookie-uri

Pe lângă față de datele menționate mai sus, folosim așa-numitele cookie-uri. Fișierele cookie sunt mici fișiere text, care sunt trimise de serverul nostru web către browserul dvs. ca parte a vizitei dvs. pe site-ul nostru și sunt păstrate de acesta pe dispozitivul dvs. pentru o accesare ulterioară. Cookie-urile nu pot rula programe sau transmite viruși pe computerul dvs. Acestea servesc pentru a face ca oferta de Internet să fie mai ușor de utilizat și mai eficientă în ansamblu.

Cookie-urile sunt folosite în special pentru a determina frecvența utilizării și numărul de utilizatori ai site-urilor noastre și pentru a continua să vă identificăm dispozitivul în timpul vizitei pe site-ul nostru sau când treceți de pe unul dintre site-urile noastre pe altul din site-urile noastre și pentru a putea determina sfârșitul vizitei dvs. Acesta este modul în care aflăm ce secțiune a site-ului nostru web și ce alte site-uri web au vizitat utilizatorii noștri.

Cu toate acestea, datele de utilizare nu permit emiterea de concluzii despre utilizator. Toate aceste date de utilizare colectate anonim nu vor fi corelate cu datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu secțiunea 5 a prezentei declarații și vor fi șterse imediat după încheierea evaluării statistice. După terminarea sesiunii, adică de îndată ce terminați sesiunea browserului dvs., cookie-urile de pe dispozitivul dvs. vor fi de asemenea șterse.

a) Acest site web utilizează următoarele tipuri de cookie-uri, al căror volum și funcționare sunt explicate mai jos:

– Cookie-uri temporare (vezi b)

b) Cookie-urile temporare sunt șterse automat când închideți browserul. Acestea includ în special cookie-urile de sesiune. Acestea stochează un așa-numit ID de sesiune, cu care diferite solicitări din browserul dvs. pot fi atribuite sesiunii comune. Acest lucru va permite ca computerul dvs. să fie recunoscut atunci când vă întoarceți pe site-ul nostru. Cookie-urile de sesiune sunt șterse când vă deconectați sau când închideți browserul.

c) Vă puteți configura setările browserului în funcție de dorințele dvs. și puteți de ex. respinge acceptarea cookie-urilor de la terți sau a tuturor cookie-urilor. Menționăm că este posibil să nu puteți utiliza toate funcțiile acestui site.

3) Posibilitatea de contactare prin site-ul web

Datorită reglementărilor legale, site-ul web al Companiei conține informații care permit contactul electronic rapid cu compania noastră, precum și comunicarea directă cu noi, care include și o adresă generală a așa-numitei poște electronice (adresa de e-mail). Dacă o persoană vizată contactează operatorul prin e-mail sau printr-un formular de contact, datele cu caracter personal furnizate de persoana vizată vor fi salvate automat în scopul prelucrării sau contactării persoanei vizate. Aceste date cu caracter personal nu vor fi transmise către terţi. Nu avem nicio influență asupra formei de criptare a contactării directe prin e-mail.

4) Prevederi de protecție a datelor privind utilizarea LinkedIn

Operatorul a integrat pe această pagină de Internet componente ale companiei LinkedIn Corporation.

Compania operatoare a LinkedIn este LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Pentru chestiuni legate de protecția datelor în afara SUA este responsabilă LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland.

De fiecare dată când vizitați site-ul nostru web, care are o componentă LinkedIn (plug-in LinkedIn), această componentă determină browserul utilizat de persoana vizată să descarce o reprezentare corespunzătoare a componentei LinkedIn. Informații suplimentare despre plugin-inul LinkedIn puteți găsi la https://developer.linkedin.com/plugins. Ca parte a acestui proces tehnic, LinkedIn află care sub-pagină anume a site-ului nostru este vizitată de persoana vizată.

În cazul în care persoana vizată este conectată la LinkedIn în același timp, LinkedIn recunoaște, cu fiecare vizită pe site-ul nostru de către persoana vizată și pe întreaga durată a vizitei respective pe site-ul nostru, care sub-pagină anume a site-ului nostru este vizitată de persoana vizată. Aceste informații sunt colectate prin intermediul componentei LinkedIn și sunt alocate prin LinkedIn la contul LinkedIn al persoanei vizate. În cazul în care persoana vizată apasă un buton LinkedIn integrat pe site-ul nostru, LinkedIn alocă aceste informații contului personal de utilizator LinkedIn și salvează aceste date cu caracter personal.

LinkedIn primește informații prin componenta LinkedIn despre faptul că persoana vizată a vizitat site-ul nostru, dacă persoana vizată este conectată simultan la LinkedIn în momentul accesării site-ului nostru; acest lucru se întâmplă indiferent dacă persoana vizată face clic pe componenta LinkedIn sau nu. Dacă un astfel de transfer al acestor informații la LinkedIn nu este dorit de persoana vizată, aceasta poate împiedica transferul prin deconectarea contului său LinkedIn înainte de a accesa site-ul nostru.

LinkedIn oferă la https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls posibilitatea de a vă dezabona de la mesajele de e-mail, mesajele text și anunțurile direcționate, precum și de a gestiona setările mesajelor. LinkedIn utilizează în plus și parteneri precum Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua și Lotame, care pot de asemenea seta cookie-uri. Astfel de cookie-uri pot fi refuzate la https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Prevederile privind protecția datelor la LinkedIn sunt accesibile la https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Regulamentul pentru cookie-uri al LinkedIn este accesibil la https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

5) Prevederi de protecție a datelor privind utilizarea Xing

Operatorul a integrat pe această pagină de Internet componente ale companiei Xing.

Compania operatoare a Xing este XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Germania.

De fiecare dată când una dintre paginile individuale ale acestui site web este accesată de către operator și o componentă Xing (plug-in Xing) este integrată, browserul de internet din sistemul de tehnologie a informațiilor al persoanei vizate este îndemnat automat de respectiva componentă Xing să descarce componenta Xing corespunzătoare de la Xing. Informații suplimentare despre plugin-inul Xing sunt accesibile pe unter https://dev.xing.com/plugins. Ca parte a acestui proces tehnic, Xing află care sub-pagină anume a site-ului nostru este vizitată de persoana vizată.

În cazul în care persoana vizată este conectată la Xing în același timp, Xing recunoaște, cu fiecare vizită pe site-ul nostru de către persoana vizată și pe întreaga durată a vizitei respective pe site-ul nostru, care sub-pagină anume a site-ului nostru este vizitată de persoana vizată. Aceste informații sunt colectate prin intermediul componentei Xing și sunt alocate prin Xing la contul Xing al persoanei vizate. În cazul în care persoana vizată apasă un buton Xing integrat pe site-ul nostru, Xing alocă aceste informații contului personal de utilizator Xing și salvează aceste date cu caracter personal.

Xing primește informații prin componenta Xing despre faptul că persoana vizată a vizitat site-ul nostru, dacă persoana vizată este conectată simultan la Xing în momentul accesării site-ului nostru; acest lucru se întâmplă indiferent dacă persoana vizată face clic pe componenta Xing sau nu. Dacă un astfel de transfer al acestor informații la Xing nu este dorit de persoana vizată, aceasta poate împiedica transferul prin deconectarea contului său Xing înainte de a accesa site-ul nostru.

Regulile de protecție a datelor publicate de Xing, disponibile la adresa https://www.xing.com/privacy, oferă informații despre colectarea, prelucrarea și utilizarea informațiilor cu caracter personal de către Xing. În plus, Xing a făcut publice la adresa https://www.xing.com/app/share?op=data_protection indicații privind protecția datelor pentru butonul de Share XING.

6) Prevederi de protecție a datelor privind utilizarea YouTube

Operatorul a integrat pe această pagină de Internet componente ale companiei YouTube.

Compania operatoare a YouTube este YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC este o companie filială a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

De fiecare dată când una dintre paginile individuale ale acestui site web este accesată de către operator și o componentă YouTube (plug-in YouTube) este integrată, browserul de internet din sistemul de tehnologie a informațiilor al persoanei vizate este îndemnat automat de respectiva componentă YouTube să descarce componenta YouTube corespunzătoare de la YouTube. Informații suplimentare despre YouTube pot fi accesate la https://www.youtube.com/yt/about/de/. Ca parte a acestui proces tehnic, YouTube și Google află care sub-pagină anume a site-ului nostru este vizitată de persoana vizată.

În cazul în care persoana vizată este conectată simultan pe YouTube, YouTube recunoaște la accesarea unei sub-pagini care conține un videoclip YouTube, care sub-pagină anume a site-ului nostru a fost vizitată de persoana vizată. Aceste informații sunt colectate de YouTube și Google și sunt alocate contului YouTube al persoanei vizate.

YouTube și Google primesc informații prin componenta YouTube despre faptul că persoana vizată a vizitat site-ul nostru, dacă persoana vizată este conectată simultan la YouTube în momentul accesării site-ului nostru; acest lucru se întâmplă indiferent dacă persoana vizată face clic pe un videoclip YouTube sau nu. Dacă un astfel de transfer al acestor informații la YouTube și Google nu este dorit de persoana vizată, aceasta poate împiedica transferul prin deconectarea contului său YouTube înainte de a accesa site-ul nostru.

Regulile de protecție a datelor publicate de YouTube, disponibile la adresa https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, oferă informații despre colectarea, prelucrarea și utilizarea informațiilor cu caracter personal de către YouTube și Google.

§ 5 Principii legale pentru prelucrare

Art. 6 par. 1 lit. a) din DSGVO servește ca bază legală pentru procesarea operațiunilor în care obținem consimțământul pentru un anumit scop de procesare.

Art. 6 par. 1 lit. b) DSGVO reprezintă baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea îndeplinirii unui contract în care persoana vizată este parte sau pentru efectuarea măsurilor precontractuale.

Art. 6 par. 1 lit. c) DSGVO este baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în cazul unei obligații legale.

Articolul 6 par. 1. lit d) DSGVO reprezintă baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în cazul în care interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice trebuie să fie protejate.

Articolul 6 par. 1 lit. f) DSGVO este baza pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru un interes legitim al nostru. Acest lucru trebuie asumat atunci când vine vorba de performanța afacerii noastre și când o evaluare a intereselor a demonstrat că performanța afacerii prevalează drepturilor persoanei vizate.

§ 6 Perioada de stocare

Criteriul pentru durata de stocare a datelor cu caracter personal este respectiva perioadă de păstrare legală. După data limită, datele corespunzătoare vor fi șterse în mod regulat, în cazul în care acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea sau inițierea unui contract.

În cazul în care scopul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal dispare, datele vor fi șterse.

§ 7 Proces decizional automat

Compania nu apelează la luarea automată a deciziilor sau la crearea de profiluri.

Share