Instrucțiuni juridice – Limitarea responsabilității

Informațiile gratuite afișate în acest sistem servesc doar informării dvs. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru exactitatea, exhaustivitatea sau actualitatea informațiilor furnizate. Conținutul și informațiile acestui sistem nu reprezintă garanții sau caracteristici garantate în sensul Codului civil german și nici nu pot fi interpretate ca atare. Nu se pot emite pretenții pe baza informațiilor, recomandărilor sau sfaturilor conținute aici. Răspunderea pentru pagube este exclusă, în măsura în care nu este vorba de neglijență crasă sau intenție din partea noastră sau dacă prevederile sunt contrare altor prevederi legale obligatorii.

Ne asumăm răspunderea pentru conținutul acestui site web în conformitate cu prevederile legale. Nu oferim nicio garanție pentru corectitudinea și exhaustivitatea informațiilor de pe site. Referințele și linkurile către site-uri web ale terților nu implică aprobarea de către noi a conținutului din spatele referinței sau a link-ului. Conținutul nu implică responsabilitatea noastră pentru datele și informațiile furnizate acolo. Nu avem nicio influență asupra conținutului din spatele linkului. Prin urmare, nu suntem răspunzători pentru niciun conținut ilegal, incorect sau incomplet și nici pentru pagubele cauzate de utilizarea oricărui conținut aflat în spatele linkului.

Ne rezervăm dreptul de a modifica, completa sau șterge site-ul în orice moment. În plus, ne rezervăm dreptul de a modifica din când în când aceste indicații juridice și de a le adapta la evoluțiile tehnice și juridice.

Numele de mărci menționate pe paginile noastre nu sunt întotdeauna marcate ca atare în sistemul nostru. Vă atragem atenția că acestea sunt totuși supuse regulilor din legislația referitoare la mărci.

Textele, programele, grafica, precum și fișierele audio și video create de noi sunt supuse dreptului nostru de utilizare și exploatare și pot fi reproduse sau distribuite doar cu acordul nostru.

În cazul în care din utilizarea informațiilor cuprinse în acest catalog apar litigii de natură juridică, acestea sunt supuse exclusiv normelor dreptului german.

Dacă anumite clauze ale acestei limitări a răspunderii nu respectă sau nu mai respectă prevederile legale aplicabile, validitatea celorlalte clauze rămâne neafectată.

Share